Gia đình chuyện nhiều

TTC - Ai cũng có bí mật và sẵn sàng hạ gục đối phương nếu dám kể câu chuyện cho người khác biết.

Ảnh: LEO

LEO

Từ khóa: tranh biếm