Tình yêu thật nhẹ nhàng và dễ thương

Tình yêu không có lỗi, lỗi ở bạn thân

Một trái tim yêu to bự - Ảnh: anermierte
Một trái tim yêu to bự - Ảnh: anermierte

V.T

Từ khóa: ảnh động, trái tim to bự