Tuyển thư ký "Chân dài tới nách"

TTC - Không cần tài năng chỉ cần có đôi chân dài là đủ

Ảnh: LAP

LAP

Từ khóa: tranh biếm