Văn hóa xếp hàng của dân chúng

TTC - Văn hóa thích ngồi trước ăn trên dường như đã thấm vào máu và hiển nhiên coi đó là luật lệ.

LAP

Từ khóa: clip hài, châm biếm